Metryczka i dane wstępne

Dane o wypitym alkoholu

Jeśli nie wiesz ile procent miał wypity przez Ciebie alkohol lub jaką miał wielkość, skorzystaj z naszej ściągi popularnych drinków:

Wielkość drinka

Zawartość alkoholu

Ilość

Godzina

Wielkość drinka

Zawartość alkoholu

Ilość

Godzina

Wielkość drinka

Zawartość alkoholu

Ilość

Godzina

Wielkość drinka

Zawartość alkoholu

Ilość

Godzina

Wielkość drinka

Zawartość alkoholu

Ilość

Godzina

Dane końcowe i wynik

Co oznacza Twój wynik?

Upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zaburzenia równowagi, euforia

zaburzenia sprawności ruchowej, pobudliwość, gadatliwość, obniżenie samokontroli, błędna ocena własnych możliwości

zaburzenia równowagi, spadek sprawności intelektualnej, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, wzrost ciśnienia krwi

zaburzenia mowy, przewracanie się, wzmożona senność, obniżenie zdolności do kontroli własnych zachowań

spadek ciśnienia krwi, obniżenie temperatury ciała, zanik odruchów fizjologicznych

śpiączka, śmierćPolskie prawo zabrania prowadzenia pojazdów, jeśli zawartość alkoholu w organizmie jest równa lub wyższa wartości 0,2‰.
Stężenie alkoholu we krwi równe lub wyższe 0,2‰ oznacza stan po użyciu alkoholu.
Stan nietrzeźwości zachodzi wówczas, gdy stężenie alkoholu we krwi jest wyższe od 0,5‰.